Валдорфското движение в България

 

 

„Истинско изкуство на преподаване не би могло да съществува без наблюдаването на основните ритми, които се проявяват във всеки човешки живот. Това педагогическо изкуство изисква да бъде изцяло отговарящо на съответния етап на развитие на съществото на човека. От това ние следва да извличаме нашия учебен план и нашите учебни цели.“  

„Единствено учебен план, извлечен от духовнонаучното познание за човека, е способен да работи за неговото развитие“, казва д-р Рудолф Щайнер.*

 

Валдорфското движение в България е общност на членовете на всички Валдорфски инициативи в страната, обединяващи се около идеята и стъпките за едно истинско, съдържателно и обгрижващо присъствие на учителя в живота на растящия човек, изведено изцяло от познанието за човека и етапите на развитието му, задълбочено представени през 20 век чрез духовнонаучните усилия на д-р Рудолф Щайнер.

Споделяме резултатите си, подкрепяме се и работим заедно за устойчива общност от съмишленици, която да осмисля настоящите и да работи за създаването на бъдещи училища и детски градини в България. Водени от общи цели, ние сме индивидуално присъстващи със собствените си умения, импулси за принос и потребност от личностно развитие през целия живот.

 

В качеството ни на обучени и/или обучаващи се Валдорфски учители, както и общност от родители и подкрепящи идеята, ние проявяваме интерес към всичко в света, което се отнася до човека.

 

 

 

Ние знаем, че учителят въздейства върху децата, с които работи, както чрез общото, така и чрез индивидуалното, чрез одухотворяването на професията и дори чрез начина, по който изговаря всяка дума, развива всяко понятие, всяко отделно възприятие. Наша задача в рамките на метода е да ангажираме винаги целия човек – воля, чувства и мисли.

 

 

 

Ние се стремим непрекъснато да надграждаме собствените си личности и да донасяме на децата, с които работим или живеем, удивление, да се свързваме с тях чрез истинност, съпричастност и добросъвестност. Полагаме усилия да изграждаме у тях хармония между воля, чувства и мисъл, и подхранване на естествените душевно-духовни сили, тяхното доверие в себе си, морална опора, способност за вътрешно търсене и инициатива, изграждане на собствено мислене.

 

 

Ние сме отправили поглед към целта да бъдем достъпни, да открием и да бъдем открити от всички семейтва и учители в България, които биха споделили общочовешките и социалните ценности, залегнали в цялостния подход на Валдорфската педагогика, за да бъдат формирани желани и устойчиви училищни и детскоградински общности.

Валдорфската педагогика съдържа потенциала да предотврати убиването на творческите способности у младия човек, произтичащи от ранното интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му и инициативни сили. Тя изгражда своя облик около спецификите на три 7-годишни периода, които съществено различава.

Валдорфската педагогика цели да подготвя обхватно развити, образовани хора, с неизчерпаем интерес към живота, с желание непрекъснато да се учат, с остро социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ, хора способни да развиват себе си и новите импулси в себе си и да ги претворят в дела, да взимат решения съгласно изискванията на духа на времето, да бъдат творци.

Потърсете ни!
Срещнете ни!
Попитайте към кого да се присъедините или къде да се обучите.
Следете за семинарите, представянията ни или бъдещи национални обучителни инициативи.

Докоснете се до нашите по-малки или по-големи при отделните инициативи стъпки в осъществяването на нашата цел.

Намерете ни при следните инициативи:

 

ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ с Валдорфска методика на преподаване – гр. София

http://www.waldorf.bg

https://www.facebook.com/waldorfschoolsofia/

 

 

„Златно зрънце“ – Валдорфска детска градина, гр. София

https://www.zlatno-zrantse.bg/

 

 

 

 

„Градината на розите“ – Валдорфска детска градина, гр. София

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-307870526775441/

 

 

„Смело сърце“ – Валдорфски кооператив, гр. София

https://www.facebook.com/braveheart.bg/?hc_location=ufi

 

 

 

 

СНЦ „Приятели на Валдорфската педагогика“ – гр. София

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1439147996334611/?hc_location=ufi

 

 

 

Сдружение за Валдорфска детска градина и училище – гр. Стара Загора

https://new-waldorf-sz.blogspot.com/?fbclid=IwAR3oHlOvpCk9tl–4hNZlOYK06wMujXD3X8Vbc8YVq5ZCVVYw5qGBXTEEVU

https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria/

 

 

 

 

СНЦ „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ – гр. Варна

http://waldorfbg.org

https://www.facebook.com/waldorfvarna/

 

 

 

 

 

Арт работилница „Златни ръчички“ – гр. Варна

https://www.facebook.com/ArtRabotilnichkaZlatniRachichki/

 

 

 

 

Арт клуб „Титания“ – гр. Варна

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Art-club-Titania-1998549666909048/

 

 

Клуб „Приятели на Валдорфската педагогика“ – гр. Пловдив

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-396085703803767/

 

 

Сдружение „Валдорфска педагогика“ – гр. Велико Търново

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-518849288464374/

https://www.facebook.com/groups/672284229499938/

 

 

 

 

В семейството на антропософските инициативи в страната – с интегративни връзки по отношение на социална терапия, педагогика, земеделие и др., можете още да се срещнете със:

 

Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ)

http://oporabg.com/?q=node/434

 

 

–––––-

*  В лекция от 27 ноември 1919, Базел, СС-297 „Духът на Валдорфското училище“ (лекции пред преподаватели), както и в есе от 1920 година за тогавашното списание „The Social Future”.