ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 г.

 

 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“

гр. Варна, ул. „Генерал Киселов“ 5, ЕИК 176276454

 

 

През 2020 г. дейността на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ (за кратко по-надолу ВПДРУ) беше силно повлияна от пандемията от Ковид-19 и свързаните с нея ограничения в социалната сфера. Наложи се голяма част от проектите – за семинари, публични лекции и срещи на Общността, да не се осъществят. Въпреки това и през тази година Сдружението продължи работата по основните си цели: информиране на обществото относно принципите на Валдорфската педагогика и спомагане за подобряване образованието на децата, учениците и младежите в страната.

 

  1. Информационна дейност в онлайн пространството:

– създаване на сайт на Валдорфската общност (waldorfbulgaria.org). Това включва изработване на самия сайт, писане на авторски, преводни и информационни текстове, администрация;

– поддържане на фейсбук група “Валдорфска педагогика – _Варна” и страницата на Сдружението.

 

  1. Пряка работа с деца чрез принципите на Валдорфската педагогика:

 – група за игра (деца в преучилищна възраст). Предлага развиващи занимания за най-малките и улеснява адаптацията в детската градина. Заниманията се провеждат два пъти без периодите на строги ограничения заради пандемията от Ковид-19. Ръководител: Дарина Янева.

– група за деца в начална училищна възраст. Заниманията включват работа с вълна, рисуване на форми, подвижни игри, театрални приказки. Провежда се веднъж седмично в периода от септември до декември 2020 г. Ръководител: Таня Котари.

 

  1. Публични изяви:

– публична лекция “Светът на валдорфската педагогика”, изнесена пред “Образователна общност – Варна” на 1 февруари 2020 г. Място на повеждане: The Social Teahouse; лектор: Дарина Янева.

– участие в градски фестивал “Кино и храна” (26-30.08.2020 г, гр. Варна). Съвместно с арт-работилница „Златни ръчички“, гр. Варна бяха организирани занимания с деца в предучилищна възраст – подвижни игри, игри с пръсти, театрални приказки, творческа работа.

Покана за Годишно общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна,

Най-учтиво Ви каним на Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 28.06.2021 г., понеделникот 18:00 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.

 

Дневен ред:

1.    Отчет на дейността през 2020 г.

2.    Финансов отчет за 2020 г.

3.    Промяна на Устава.

4.    Избор на нов управителен съвет.

5.    Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2021/2022 г. и дългосрочни проекти.

6.    Други.

 

Ако имате запитвания, моля, пише ти на имейл: waldorfvarna@gmail.com

Очакваме Ви!

УС на Сдружението