Покана за Годишно общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна,

Най-учтиво Ви каним на Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 28.06.2021 г., понеделникот 18:00 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.

 

Дневен ред:

1.    Отчет на дейността през 2020 г.

2.    Финансов отчет за 2020 г.

3.    Промяна на Устава.

4.    Избор на нов управителен съвет.

5.    Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2021/2022 г. и дългосрочни проекти.

6.    Други.

 

Ако имате запитвания, моля, пише ти на имейл: waldorfvarna@gmail.com

Очакваме Ви!

УС на Сдружението

Покана за Годишно общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“,

Най-учтиво Ви каним на Годишното отчетно общо събрание, което ще се проведе на 10.04.2020 г., петък, от 18:30 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността от УС и финансов отчет за 2019 година от Председателя на сдружението.
2. Проекти и планове за дейността през 2020 г. План за действие и разпределение.
3. Други

Напомняме Ви, че всички членове на сдружението имат възможност да правят писмени предложения за включване на нови точки и допълнения към посочения дневен ред. Нека в случай на наличие на предложения, те бъдат изпратени до 12:00 ч на 06.04., понеделник, на имейли waldorfvarna@gmail.com и waldorf_varna@abv.bg и в копие всички членове в имейл листата за тяхна информация.

Очакваме Ви.

Tags: