Педагогически аспекти на периода от раждането до смяната на зъбите

Tрябва да сте регистрирани, за да виждате тази страница! | Sorry you have no rights to view this post!

Tags: , , , ,

Четиригодишно обучение по Валдорфска педагогика за учители

  Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна, за целите на валдорфските инициативи в България и с отвореност към всички педагози, които проявяват интерес към подхода на валдорфската педагогика, организира:   ОБУЧЕНИЕ по ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА ЗА УЧИТЕЛИ   Начало: 19 октомври 2012 г. Продължителност: 4 години Обхват: ръководни принципи, методика и дидактика
Прочети още

Tags: , ,

Семинар по Валдорфска педагогика, 05-09 август 2012 г., гр. Варна

  Семинар с фокус музиката в отделните периоди от живота на детето и изкуството като метод на преподаване във Валдорфската педагогика 05-09 август 2012 г. гр. Варна   В темите: Валдорфската педагогика и музиката. Музиката в първите 7 години от живота на детето – настроението на квинтата. Музиката във валдорфската детска градина – практикум. Музиката
Прочети още

Tags: , ,

Семинар по Валдорфска педагогика, 08-12 април 2012 г., гр. Варна

  Семинар по Валдорфска педагогика с въвеждащ характер за учители и родители 08-12 април 2012 г. гр. Варна   В темите: Малкото дете във възрастта 0-3 г. Антропософският образ на човека и изграждане на неговите основи до третата година от живота. Вървеж, говор и мислене и значението им за развитието на човека до 21-вата му
Прочети още

Tags: , ,

Етапи на развитието на детето до смяната на млечните зъби

Tрябва да сте регистрирани, за да виждате тази страница! | Sorry you have no rights to view this post!

Tags: , , ,

Книга: „Общото човекознание като основа на педагогиката“

Tрябва да сте регистрирани, за да виждате тази страница! | Sorry you have no rights to view this post!

Tags: , , , , ,