Семинар по Валдорфска педагогика, 08-12 април 2012 г., гр. Варна

 

Семинар по Валдорфска педагогика с въвеждащ характер за учители и родители

08-12 април 2012 г.
гр. Варна

 

В темите:

Малкото дете във възрастта 0-3 г. Антропософският образ на човека и изграждане на неговите основи до третата година от живота. Вървеж, говор и мислене и значението им за развитието на човека до 21-вата му година. Пример и подражание като основен принцип на учене през първите 7 години. Работа с 12-те сетива и грижа за тяхното правилно развитие: пространствено оформление, играчки, подвижни игри, приказки, куклен театър. Валдорфската детска градина: ритъм и повторение, дневен, седмичен и годишен ритъм. Значение на свободната игра, фази на играта. Подготовка за училище и преход детска градина – училище. Принципът на доброжелателния авторитет. Деветгодишното дете – житейският рубикон и учебният план; мажорни и минорни настроения.

Примери от практиката.
Практически занимания с изкуство за възрастни.

 

Лектори:

-§-  Ангела Краних, Германия
Валдорфски педагог, дългогодишен възпитател във валдорфска детска градина, а към момента – в яслена група. През последните 10 години е активен лектор по теми, свързани с ранното детство и детската градина, на семинарите по валдорфска педагогика в Мюнхен. Оказва методологична помощ на обучаващи се във валдорфска педагогика. Член на работната група по теми за ранното детство в Немската асоциация на валдорфските детски градини.

-§-  Изабел Дюпен, Швейцария
Валдорфски училищен педагог с 30-годишен опит. Съосновател на валдорфски детски градини и училища. Съвместно отговорна за семинарите за валдорфски класни учители в Южна Франция. Понастоящем работи съвместно с огранизации, които целят принос към развитие на образованието и развитието на личността. Сътрудничи с IDRIART (Институт за развитие на междукултурни връзки чрез изкуство и културно посланичество, Словения). Консултант по организационен мениджмънт и управление на качеството и човешките ресурси в училища и институции за хора с нужда от специални грижи.

-§-  Съорганизатор: д-р Герхард Херц, Германия
Консултант по организационен мениджмънт и управление на качеството и човешките ресурси в различни компании и сдружения с нестопанска цел. Работил като учител и изследовател в областта на образованието, понастоящем д-р Херц работи съвместно с огранизации, които целят принос към развитие на образованието и развитието на личността. Съосновател на валдорфски детски градини и училища. Отговорен съорганизатор за Семинара по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, 2006 – 2010 г., България.

-§-  Рисуване: Нина Стамова и Вихра Калапишева – социална художествена терапия.

Tags: , ,