Еднодневен семинар: Ранно детско музикално възпитание

 

25 май 2013 г., гр. Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

В темите:

– Ранно детско музикално възпитание.
– Валдорфска музикална педагогика.
– Кинезиология за деца и музикална терапия.
– Начални познания за малката/пентатонна арфа.
– Начални познания за блокфлейтата.

Водещ и обучител: Виржиния Минева, музикален педагог
Демонстрация на блокфлейта: Катя Абаджиева, гр. Стара Загора

 

За индивидуално начално обучение и консултации по блокфлейта г-жа Виржиния Минева е на разположение на всички желаещи в периода юни – август 2013 г., в с. Горица, обл. Варна. Телефон: 08-87-770867.

Tags: , ,