Подготвителна година

Подготвителна година

От м.октомври 2011 г. досега, в гр. Варна, инициативата в града организира и проведе въвеждане в основните принципи и терминологичен обхват на валдорфската педагогика чрез основни антропософски понятия, свързани с общото човекознание.

Така бяха осъществени 7 еднодневни семинарни работни срещи с лекции и изкуство (рисуване, пластициране и евритмия).

В темите:

-§-  Въведение в човекопознанието: Задълбочено разглеждане на антропософския образ на човека. Тричленният и четиричленният човек.

-§-  Познание за дванадесетте човешки сетива.

-§-  Раждането на интелекта и развитието на Аза.

-§-  Познание за четирите темперамента.

-§-  Лечебната сила на Валдорфската педагогика – възпитание в свобода.

-§-  Цикли и ритми в живота на човека.

-§-  Седемгодишните периоди в развитието на детето, отразени от погледа на валдорфската педагогика.

-§-  Човешката душа и природните царства. Човешката душа и духовните светове.

-§-  Полярности в света и в човека.

-§-  Приказката в живота на детето.

-§-  Практически занимания с изкуство за възрастни.