Четиригодишно обучение по Валдорфска педагогика за учители

 

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна, за целите на валдорфските инициативи в България и с отвореност към всички педагози, които проявяват интерес към подхода на валдорфската педагогика, организира:

 

ОБУЧЕНИЕ по ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

ЗА УЧИТЕЛИ

 

Начало: 19 октомври 2012 г.
Продължителност: 4 години
Обхват: ръководни принципи, методика и дидактика за работа с деца във възрастта от детска градина до 9 клас на училищно обучение.
Целева група: предучилищни-, начални училищни- и училищни педагози; студенти по педагогически специалности в последна година на обучение в ОКС бакалавър и студенти в процес на обучение в ОКС магистър.

Място на провеждане: гр. Варна
Период на регистрация за участие в обучението: до 28.09.2012 г.

Партньори по проекта:

-§-  Педагогически колеж Хеликон, Цайст, Холандия
-§-  Антропософска фондация ‘Stichting Helias’, Холандия

 

Изтегли информация за обучението оттук

 

Tags: , ,