Покана за годишно събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна,

Най-учтиво Ви каним на годишното отчетно общо събрание, което ще се проведе на18.03.2018 г., неделя, от 14:00 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС.
2. Проекти и планове за дейността през 2018 г. План за действие.
3. Други
Напомняме Ви, че всички членове на сдружението имат възможност да правят писмени предложения за включване на нови точки и допълнения към посочения дневен ред. Нека в случай на наличие на предложения, те бъдат изпратени до 12:00 ч на 11.03.2018 г на имейл waldorf_varna@abv.bg .
Очакваме Ви.

Tags: