Покана за Годишно общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна,

Най-учтиво Ви каним на Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 28.06.2021 г., понеделникот 18:00 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.

 

Дневен ред:

1.    Отчет на дейността през 2020 г.

2.    Финансов отчет за 2020 г.

3.    Промяна на Устава.

4.    Избор на нов управителен съвет.

5.    Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2021/2022 г. и дългосрочни проекти.

6.    Други.

 

Ако имате запитвания, моля, пише ти на имейл: waldorfvarna@gmail.com

Очакваме Ви!

УС на Сдружението