Покана за Годишно общо събрание

Уважаеми членове на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“,

Най-учтиво Ви каним на Годишното отчетно общо събрание, което ще се проведе на 10.04.2020 г., петък, от 18:30 ч, на адреса на сдружението на ул. Генерал Киселов 5, гр. Варна.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността от УС и финансов отчет за 2019 година от Председателя на сдружението.
2. Проекти и планове за дейността през 2020 г. План за действие и разпределение.
3. Други

Напомняме Ви, че всички членове на сдружението имат възможност да правят писмени предложения за включване на нови точки и допълнения към посочения дневен ред. Нека в случай на наличие на предложения, те бъдат изпратени до 12:00 ч на 06.04., понеделник, на имейли waldorfvarna@gmail.com и waldorf_varna@abv.bg и в копие всички членове в имейл листата за тяхна информация.

Очакваме Ви.

Tags: