ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 г.

 

 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“

гр. Варна, ул. „Генерал Киселов“ 5, ЕИК 176276454

 

 

През 2020 г. дейността на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ (за кратко по-надолу ВПДРУ) беше силно повлияна от пандемията от Ковид-19 и свързаните с нея ограничения в социалната сфера. Наложи се голяма част от проектите – за семинари, публични лекции и срещи на Общността, да не се осъществят. Въпреки това и през тази година Сдружението продължи работата по основните си цели: информиране на обществото относно принципите на Валдорфската педагогика и спомагане за подобряване образованието на децата, учениците и младежите в страната.

 

  1. Информационна дейност в онлайн пространството:

– създаване на сайт на Валдорфската общност (waldorfbulgaria.org). Това включва изработване на самия сайт, писане на авторски, преводни и информационни текстове, администрация;

– поддържане на фейсбук група “Валдорфска педагогика – _Варна” и страницата на Сдружението.

 

  1. Пряка работа с деца чрез принципите на Валдорфската педагогика:

 – група за игра (деца в преучилищна възраст). Предлага развиващи занимания за най-малките и улеснява адаптацията в детската градина. Заниманията се провеждат два пъти без периодите на строги ограничения заради пандемията от Ковид-19. Ръководител: Дарина Янева.

– група за деца в начална училищна възраст. Заниманията включват работа с вълна, рисуване на форми, подвижни игри, театрални приказки. Провежда се веднъж седмично в периода от септември до декември 2020 г. Ръководител: Таня Котари.

 

  1. Публични изяви:

– публична лекция “Светът на валдорфската педагогика”, изнесена пред “Образователна общност – Варна” на 1 февруари 2020 г. Място на повеждане: The Social Teahouse; лектор: Дарина Янева.

– участие в градски фестивал “Кино и храна” (26-30.08.2020 г, гр. Варна). Съвместно с арт-работилница „Златни ръчички“, гр. Варна бяха организирани занимания с деца в предучилищна възраст – подвижни игри, игри с пръсти, театрални приказки, творческа работа.