Валдорфска педагогика

 

За да бъдат децата здрави и щастливи, за да заобичат учението и училището и да се подготвят за живота не само интелектуално, но и психически и практически, те трябва да имат възможността да открият, развият и съхранят творческите си способности. За тази цел те се нуждаят от жива методика, която да съобразява съдържането на обучението и възпитанието с различните етапи от развитието на детето.

Валдорфската педагогика изгражда своя облик около спецификите на три 7-годишни периода, които различава.

 Малкото дете (до 7 години) учи чрез подражание. Валдорфската педагогика се стреми да предостави добри примери за подражание с много движение и внасяне на ритъм в живота на детето за развиване на волята. Това тя постига чрез любящо обгрижване, чрез извършване на смислени и необходими дейности (месене на хляб, плетене, правене на книжки), чрез творчески свободни игри, отразяващи първични човешки дейности (бране на плодове, сеитба, жътва, косене и пр.), чрез изкуства (рисуване, пеене, приказки, танци), с организиране на празници (годишни и рожденни дни).

 

За децата от 7-14 години ключов фактор е добронамереният авторитет. В този период Валдорфската педагогика осигурява съпровождането на всички учебни дисциплини с изкуство, за да поддържа живо въображението у детето. Тази възраст е сърцевината на детството и детето иска да разбере чрез изживявания мястото на знанието в живота, сърцето и ума на възрастния. Учителят се обръща към чувствата надетето, а към науките подхожда с наблюдение на познати природни явления, което поражда у детето удивление и благоговение и го подготвя за по-късното изработване на  мислене.

 

Юношеството (14-21 години) е времето на търсене на истината, на здравия ценностен идеализъм. Юношата се отличава с уязвима чувствителност и стремеж към самостоятелно мислене.  Високообразованите учители се обръщат към рационалното ясно мислене и способността за критическо съждение на учениците, за да разгърнат пред тях отделните науки, изкуства, спортове.

 

 

Две неща са много важни по време на целия ранно-детски, предучилищен и училищен период:
-§-  всичко трябва да бъде полезно и функционално, детето да може да намира смисъл в него;
-§-  всичко трябва да бъде красиво.