Тримата учители

.

.

Тримата учители

из „Необходимост и свобода в мировите процеси и човешките действия“, Рудолф Щайнер

– – –

“ … Защо Ви разказвам всичко това? Виждате ли, съществува една отчетлива разлика между първите двама учители и третия учител. Първите двама учители непрекъснато си блъскат главите през ваканциите с това как са работили през изтеклата учебна година. Третият учител не постъпва по този начин; той по-скоро има усещането, че нещата са станали така, както е трябвало да станат. … „