Книга: „Тайната на четирите темперамента“

„Тайната на четирите темперамента“

Сс-34

Автор: Рудолф Щайнер
Събрани трудове и лекции: Тайната на четирите темперамента; Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията; Лекция върху педагогиката по време на „Френския курс“ в Гьотеанума, 16.09.1922; Педагогика и изкусто; Педагогика и морал; Лекции върху възпитанието; Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм.

Потърсете за личната си библиотека в книжарниците.
Издателство: “Даскалов”. Ст. Загора

Изтегли оттук

Tags: , , , ,