Книга: „Духовно-душевните сили на възпитателното изкуство“

„Духовно-душевните сили на възпитателното изкуство“

Сс-305

Автор: Рудолф Щайнер
Цикъл от лекции: 12 лекции, изнесени в Оксфорд, Англия, от 16 до 20 август 1922 година
Потърсете за личната си библиотека в книжарниците.
Издателство: „Даскалов“. Ст. Загора

 

Изтегли оттук